How to Add PDO to NX-IO

Sometimes we want to use additional parameters of NX modules. If they are not exist we…

3G3RX Temel ve Haberleşme Ayarları

Motor Temel Parametreleri H003 Motor kW Değeri H004 Motor Kutup Sayısı A003 Motor Baz Frekansı A004…

3G3RX Sürücülerde Auto-Tuning

RX invertörler sensörsüz vektör kontrol (A044: 3), 0-Hz sensörsüz vektör kontrol (A044: 4) veya sensör vektör…

3G3RX Aşırı yük sınırlama ve uyarı fonksiyonları

Sürücü motor akımını takip ediyor ve akım b022/b025 parametresinde belirtilen değere ulaşırsa çıkış frekansını b023/b026 parametresinde…

3G3RX Manuel Tork Yükseltme İşlevi

Manual torque boost function sürücünün çıkış voltajının başlangıç seviyesini belirler. Bu fonksiyon; fonksiyonun ayarlarında belirtilen parametrelere…