Avrupa Birliği Türkiye Raporu

Avrupa Birliğinin 219 yılı Türkiye raporuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ben dikkatimi çeken yerleri kopyalayıp alıyorum. Bizden korkuyor olabilirler ama bencilliğinizden vazgeçip bir dinleyin. İfadelerdeki olumsuzlukların çoğunluğu dikkatimi çekti. özellikle;

  1. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına ilişkin kötüleşen durum, rapor döneminde de devam etmiştir.
  2. Genel olarak, yolsuzluk hâlâ yaygındır ve endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.
  3. insan haklarının tüm alanlarında gerileme devam etmiştir.

2.1. Demokratik kurumların işleyişi ve kamu yönetimi reformu
2.1.1. Demokrasi
OHAL’in kaldırılması memnuniyet verici olmakla birlikte, Türkiye OHAL kapsamındaki birçok kısıtlayıcı unsuru mevzuatına eklemiştir. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile daha önce mevcut olan birçok denge ve denetleme mekanizması ortadan kaldırılmış ve TBMM’nin rolü zayıflamıştır. Yeni sistem, kamu yönetiminin ve yargının daha fazla siyasileşmesine yol açmış ve Cumhurbaşkanı’na, birçok düzenleyici kamu kurumunun başkanını atama yetkisi vermiştir.İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına ilişkin kötüleşen durum, rapor döneminde de devam etmiştir.

2.2. Hukukun üstünlüğü ve temel haklar
2.2.1. Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar
Türkiye’nin bu alandaki AB müktesebatının ve Avrupa standartlarının uygulanmasına ilişkin hazırlıkları erken aşamadadır. Gerileme devam etmiştir ve önceki raporlarda yer alan tavsiyeler kabul edilmemiş ve uygulanmamıştır. Hâkim ve savcılar üzerindeki siyasi baskı ve çok sayıda hâkim ve savcının rızaları dışında yer değiştirmeleri devam etmiştir. Bu durum, yargının bağımsızlığı ile genel kalitesi ve etkinliği üzerinde önemli bir olumsuz etki oluşturmaya devam etmiştir. Çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan çok sayıda hâkim ve savcı, aklanmalarına rağmen mesleklerine iade edilmemiştir.
Genel olarak, yolsuzluk hâlâ yaygındır ve endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Eksikliklerin ele alınmasına yönelik olarak, yolsuzlukla mücadele çerçevesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Temel haklar; olağanüstü hâl kapsamında ve olağanüstü hâl süresince ve sonrasında yayımlanan KHK’lar ile önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Bu durum, olağanüstü hâlin kaldırılması gibi, önceki raporlarda belirtilen önemli konularla ilgili çok sınırlı ilerleme kaydedilmesine yol açmıştır. Bununla
birlikte, özellikle basın özgürlüğü olmak üzere, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, insan hakları savunucularının korunması, mülkiyet hakları ve usuli hakları da içerecek şekilde insan haklarının tüm alanlarında gerileme devam etmiştir. Gözaltındaki kişileri kötü muameleden koruyan önemli güvencelerin kaldırılması veya 2016 darbe girişimine direnirken işledikleri suçlardan ya da darbe girişimi sonrasındaki bazı eylemlerinden dolayı sivillerin kovuşturulması ile ilgili olarak yasal iyileşme kaydedilmemiştir.

2.2.2. Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
AB’nin, sınır kontrolü, vizeler, dış göç ve iltica ile ilgili ortak kuralları bulunmaktadır. Schengen işbirliği, AB içinde sınır kontrollerinin kaldırılmasını gerektirmektedir. Örgütlü suçlar ve terörizmle mücadele ile adli, polis ve gümrük iş birliği konularında da iş birliği yapılmaktadır.
Türkiye, adalet, özgürlük ve güvenlik alanında kısmen hazırlıklıdır. Özellikle göç ve iltica politikası alanında geçtiğimiz yıl bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, yaklaşık dört milyon mülteciyi ağırlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak ve AB’ye yasadışı geçişleri engellemek için kayda değer çabalar sarf etmeye devam etmiştir. Türkiye, Mart 2016 Türkiye-AB Mutabakatı’nın uygulanmasında hâlâ kararlıdır ve Doğu Akdeniz rotasındaki göç akınlarının etkili bir şekilde yönetiminde kilit rol oynamıştır. Geçen yıla ait raporda yer verilen tavsiyelerin uygulanması
konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, Ekim 2017’de yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin hükümlerini hâlâ uygulamamaktadır. Türkiye’nin hâlâ, Europol ve Eurojust ile polis ve adli iş birliğine imkân verecek şekilde kişisel verilerin korunması mevzuatını, ve ayrıca sınır yönetimi ve terörle mücadele alanındaki mevzuatını uyumlaştırması gerekmektedir. Bu nedenle, tavsiyelerin büyük bir kısmı tekrarlanabilir.

Son olarak işte Türkiye’de devlet hiyerarşisi ve demokrasinin sadık koruyucuları ve adalet.