1965-2019 Yılları Arasında Moore Kanunu ve Uygulamanın Karşılaştırması